Đánh giá của Lê Nam Vinh

Đánh giá của Lê Nam Vinh

Trong suốt thời gian làm việc với trung tâm, tôi đã được các cán bộ hướng dẫn tận tình. Từ việc học tiếng đến các kỹ năng làm việc để phù hợp với môi trường nước ngoài. Tôi rất cả ơn Ashico Hanoi đã tạo điều kiện cho tôi.

Gọi ngay 0966483135