SỐ LƯỢNG THỰC TẬP SINH TĂNG VƯỢT BẬC

  • Trang chủ
  • SỐ LƯỢNG THỰC TẬP SINH TĂNG VƯỢT BẬC

SỐ LƯỢNG THỰC TẬP SINH TĂNG VƯỢT BẬC

Mục tiêu trong năm 2020 của IVY HR sẽ phái cử được trên 3000 thực tập sinh sang làm việc tại Nhật Bản

 

Gọi ngay 0966483135