TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - CAM KẾT NGƯỜI LAO ĐỘNG

  • Trang chủ
  • TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - CAM KẾT NGƯỜI LAO ĐỘNG

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - CAM KẾT NGƯỜI LAO ĐỘNG

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Tầm nhìn: ASHICO nỗ lực trở thành Công ty sở hữu tư nhân hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hàng hải, đóng góp vào sự phát triển của ngành dịch vụ dầu khí trong nước và tham gia thị trường quốc tế trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, cung ứng thuyền viên, xuất khẩu lao động.

Sứ mệnh: ASHICO cam kết cung cấp các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, chuyên nghiệp. ASHICO luôn đảm bảo quyền lợi của cổ đông, lợi ích của nhà đầu tư và thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

CAM KẾT NGƯỜI LAO ĐỘNG
 

CON NGƯỜI CHÍNH LÀ NHÂN TỐ QUAN TRỌNG VÀ THEN CHỐT NHẤT 
TẠI ASHICO CHÚNG TÔI CAM KẾT

Gọi ngay 0969787387